Telekomünikasyon Altyapı Projeleri

Alçak Gerilim Elektrik Projeleri projeleri kapsamında sunduğumuz hizmetler;

  • Proje ve etüt çalışmaları
  • Yeraltı ve Havai kablo altyapı uygulamaları
  • Kablo temini ve uygulamaları
  • Terminasyon malzemeleri temini ve uygulamaları
  • Göz çoklayıcı boru temini ve montajı
  • Tüm aşamalara ilişkin raporlamalar