Dağıtım Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri

Dağıtım Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri projeleri kapsamında sağlamış olduğumuz hizmetler;

  • Enerji müsaade belgesi temini
  • Güzergâh analizi
  • Hat karakteristiği ve bağlantı noktaları analizi
  • Hattın projelendirilmesi
  • Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
  • Güncel birim fiyatlı enerji nakil hattı (ENH) keşfinin yapılması
  • Enerji nakil hattı (ENH) uygulamaları
  • Elektrik idaresi kabul işler

Kamulaştırma
Direk yerlerinin ve direkler arasındaki irtifak alanlarının kamulaştırma planlarının hazırlanması ve ilgili kuruluşlardan izin ve onayların alınması.