Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri (Radyosonde)

Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri (Radyosonde) projeleri kapsamında sağlamış olduğumuz hizmetler;

  • Proje ve danışmanlık hizmetleri
  • Şamandıra temini ve kurulumu
  • Çevresel donanımların temini ve kurulumu
  • Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetler

Meteoroloji ve Oşinografi çalışmalar, mühendislik faaliyetleri öncesinde, deniz-çevre koruma çalışmalarında ve tsunamiler, siklonlar, navigasyon faaliyetlerinde, liman işletmeciliği ve kıyı yönetimi konularında planlama yapmak ve oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek bunların etkilerini azaltma çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Meteorolojik veriler, deniz mühendisliği tasarımlarında temel parametrelerin ölçümünü oluşturur: Hava Sıcaklığı, Bağıl Nem, Barometrik Basınç, Rüzgar hızı ve yönü. Bununla birlikte, bu doğal kuvvetlerin kara ve deniz tesislerinde uzun süredir devam eden etkilerini incelemek için Hava Kalitesi, Güneş Işınımı, UV İndeksi, Aydınlatma, Yağmur Yağışı, Kar Yağışı vb. diğer parametreler de içerebilir.

Oşinografik veriler, dalgaların ve deniz akıntılarının ölçümünü oluşturur. Dalga yüksekliği ve dalga yönü verileri şamandıralar vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak toplanır. Herhangi bir deniz mühendislik tasarımlarında son derece önemli olan bu verilerle hidrodinamik modeller oluşturulur.